КОПИРАЙТИНГ

Писането е най-важната част от маркетинга.

Ние ще ви убедим, че нашата работа ще помогне на вашата компания да се развива.

В маркетинга на всеки бизнес – включително и на Вашия – копирайтингът играе особено важна роля, защото независимо какво рекламирате, на кого или къде, именно думите, които използвате, имат реалната сила да влияят на клиентите Ви и техните решения. Те са неразделна част от всяка комуникационна кампания. Ето защо създаването на текста, който използвате за уебсайтове, рекламни слогани, описания на продукти и услуги, реклами за различни видове комуникационни канали (PPC реклама, реклама в социалните мрежи, дисплейна реклама и т.н.), информационни бюлетини и електронни писма за продажби е много важно.

Копирайтингът се използва предимно от компании, които искат да увеличат продажбите и да подобрят стандарта си на комуникация с настоящи и потенциални клиенти. Ако смятате, че потенциалните Ви клиенти не разбират напълно вашата оферта или може би нямат достъп до необходимата информация на Вашия уебсайт – това означава, че определено трябва да помислите за копирайтинг. Тази услуга би била полезна и когато планирате да разширите дейността си в чужбина или искате да достигнете с посланието си до нов читател. В такава ситуация новият текст би бил ефикасен, защото има потенциала да представи вашата компания и нейното предложение във възможно най-добра светлина.

Компаниите, които работят в много държави, често поръчват копирайтинг услуги на различни езици. В такава ситуация обикновено е необходимо това съдържание да се създаде от нулата, като се има предвид конкретен пазар. Разбира се, формата на офертата и ползите от нея ще бъдат едни и същи на всеки език, но ключът е в това да я облечете в думи, които ще повлияят на конкретна група хора. Ето защо международните корпорации разполагат с много екипи за копирайтинг и агенции, които работят само на даден пазар. По този начин можете да избегнете риска съдържанието да не бъде добре посрещнато в страна Y, въпреки че е работило добре в страна X. Копирайтингът е една от онези услуги, които не могат да бъдат сведени до операция „копирай и постави“. Трябва да подхождате индивидуално към всеки отделен случай.

Работата на копирайтъра в преводаческа агенция не включва само създаване на рекламен текст, а умението да се пише добре не е единственото качество, което трябва да притежава такъв човек. Когато пише за чуждоезиков пазар, авторът трябва да демонстрира както познания по конкретната тема, така и някои полезни знания за чуждата култура. Ако търсите фирма, която да създаде рекламен текст, съдържание за уебсайтове, съобщения за пресата или записи в блогове, които ще ви помогнат да достигнете до потенциални клиенти, потърсете Скриванек.

Всичко започва с поръчка, която трябва да бъде ясно описана под формата на бриф.

БРИФЪТ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

  • Какво включва услугата? От какъв вид текст се интересувате? Искате ли да се говори за отделен продукт/услуга или за Вашата компания като цяло?
  • До кого искате да достигнете? Как изглежда идеалната Ви аудитория, т.е. Вашият модел на клиент? Какви хора/компании са използвали услугите на Вашата компания досега? Искате ли да достигнете до някаква нова аудитория? Какво знаете за вашите клиенти?
  • Какви са предимствата и ползите от Вашето предложение?
  • С какви проблеми се сблъскват Вашите клиенти? Как Вашите продукти/услуги ги решават?
  • Какви очаквания и стремежи имат Вашите клиенти? Как вашите продукти/услуги ги удовлетворяват?
  • Какво се надявате да постигнете чрез копирайтинг? Какви са маркетинговите цели на Вашата компания?