ТРАНСКРЕАЦИЯ

Маркетингов превод или как се превеждат емоции

ЩО Е ТО ТРАНСКРЕАЦИЯ?

С термина транскреация се обозначава специфична езикова услуга. Използва се най-често при превод на маркетингово и рекламно съдържание, поради което в бизнес средите се е наложило синонимното наименование маркетингов превод. Чрез транскреация посланията се адаптират към целевата аудитория през емоциите и асоциациите, които предизвикват. Преводачът запазва целта, стила, езика на текста, но намира еквивалентни идиоми и понятия, за да предаде по подходящ начин чувства и отношение към продукта.


В процеса на транскреация е еднакво важно както това, което се казва, така и това как се казва. Преводачът трябва да има ясна представа за желания ефект и да е свободен не само да превежда, но и да прави промени, за да бъде текстът максимално адаптиран към конкретния реципиент. Възможно е да се приложи копирайтинг, в процеса на който се създават нови маркетингови текстове, модификация на графични материали, промени в оформлението на текста и други трансформации в зависимост от нуждите.

КОГА Е НУЖНА ТРАНСКРЕАЦИЯ?

Маркетинговите преводи се употребяват в различни сфери на бизнеса и са творчески подход към текстове, рекламиращи марки, уеб съдържание, презентации, брошури, флаери, прессъобщения, видео и аудио материали и много други.


В Скриванек гарантираме, че търсеният ефект и емоциите на съобщението не се губят при превода. Професионално приложената транскреация на целевия език укрепва възприемането на марката на местно ниво и дава възможност за споделяне на глобалния опит на клиентите, като осигурява стратегическа последователност и позициониране на марката. Когато клиентите искат техният бизнес да завладее чужди пазари, транскреацията е почти необходимост.

КАКВО РИСКУВАТЕ, АКО НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ТРАНСКРЕАЦИЯ?

  • Вашата маркетингова кампания да бъде разбрана неправилно, и следователно – неефективна.
  • Вашата марка може да се сдобие с негативен имидж, защото добре звучащи на езика на източника фрази, могат да бъдат възприети дори като обидни от аудиторията в различна културна среда.

ПРЕДИМСТВАТА НА ТРАНСКРЕАЦИЯТА:

• не създавате маркетингова стратегия от нулата;
• спестявате време и средства с подходящо адаптиране на продуктова визия;
• минимизирате риска от неловки ситуации, произтичащи от неправилно разбиране на посланието;
• рекламата е възприета по съответстващ на целите й начин.