Обратен превод

Обратният превод е метод за контрол на качеството на превода

Обратният превод е метод за контрол на качеството на превода. Превежда се вече преведен текст в обратна посока към езика на оригинала му. Целта му е да потвърди, че преводът, който ще използвате, е точен. Процесът се състои обикновено от 3 стъпки:

  • Нов превод на вече направения превод обратно на оригиналния му език;
  • Сравнение на новия превод с оригиналния текст;
  • Анализ на всички значими разлики между двата текста.

Тази вид превод се прилага обикновено за документи със специално предназначение, напр. въпросници, формуляри за анкети, презентации, рекламни клипове и подобни, когато ще се събира информация или ще се очаква реакция на база преведени текстове. Често обратен превод ползват държавни институции, компании и корпорации в области като медицина, фармация, високи технологии и други. Като цяло той се предпочита за критично съдържание с висок риск, където точността на превода е от първостепенно значение и всякакви грешки могат да имат сериозни последици.