ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕВОД НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Публикуваните текстове изискват отлично качество, стил и терминологична последователност.

Преводът на текстове за публикуване и различни статии е специален вид превод, който обикновено се избира от нашите клиенти за текстове, предназначени за много широка аудитория. Този вид превод е идеален за текстове, предназначени за уебсайтове, рекламни материали, книги или научни публикации.

Както и при техническите преводи, информацията, съдържаща се в материалите за публикуване, трябва да бъде преведена перфектно и да отговаря на всички изисквания по отношение на стила, точността и съдържанието в контекста на дадена област или индустрия. По тази причина обръщаме специално внимание на преводите за публикуване. В допълнение към стандартните ни процедури, които прилагаме за всяка поръчка, подлагаме текстовете на допълнителни проверки. Това гарантира, че преводът е без грешки и езикови неточности.

Преводите, които предлагаме, се характеризират с високо съдържателно ниво, отличен стил и професионална употреба на терминологията. Преводите на материали за публикуване, извършвани от нашите преводачи, предлагат професионална помощ на тези, които имат научни познания, но се затрудняват да ги пренесат на хартия на чужд език във вид, подходящ за публикуване.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ, НАРЕД С ДРУГОТО, ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕВОДИ НА

  • Документи, свързани с научноизследователска и развойна дейност,
  • Различни видове научни публикации и специализирани статии,
  • Уебсайтове, специфични за индустрията,
  • Дисертации и научни статии,
  • Всички видове тези.

ПРЕВОД ЗА ПУБЛИКАЦИЯ - ПОМОЩ ЗА АВТОРИ

Каним студенти, учени, журналисти, писатели и други лица и фирми, специализирани в писането на различни видове текстове, да се свържат с нас, ако желаят да подготвят чуждоезикова (например английска, френска, румънска или словашка) версия на статия или други материали, които пишат. Професионалният превод ще гарантира, че текстът е езиково правилен и съобразен с аудиторията и целта на публикацията.

Изготвяме преводи на текстове с различна тематика – финансова, медицинска, облекло, художествена или автомобилна. При необходимост предлагаме и графична обработка на преведените материали, която ни позволява да възпроизведем цялото оформление на изходния текст или отделни негови елементи (като таблици, диаграми и др.).

Ние сме в състояние да се справим с всеки проект, независимо от обема му – било то единична статия, дисертация или голям обем от съдържание за уебсайт в дадена област. В случай на по-голяма поръчка изграждаме цял екип от преводачи, графични дизайнери и коректори, които да се заемат с нейното изпълнение. Така процесът протича много гладко.

Не се колебайте да ни попитате!