СТАНДАРТНИ ПРЕВОДИ

Превеждаме на всички европейски езици

Преводите са стълбът на нашата дейност. През последните 20 години усъвършенстваме работните си практики, за да ви предоставим услуги с най-високо качество, което се потвърждава от многобройните сертификати ISO. Благодарение на нашия опитен екип, модерно ноу-хау и подкрепата на преводачи, които са експерти в различни области, ние сме готови да поемем и най-трудните проекти. По този начин сме в състояние да отговорим на нуждите на международни корпорации, високоспециализирани компании и държавни институции, както и на малки местни предприятия.

Сред най-често срещаните специализации на нашите преводи са:

Право / Администрация 
Финанси / Банкиране
Производство / Строителство 
Информационни технологии / Енергетика
Медицина и фармация
Човешки ресурси / Реклама и маркетинг