Цена на превода

Поискайте безплатна оферта

Цени

Превеждаме всякакви лични или фирмени документи, печатни материали или различни таблици и прости графики. Ако текстовете не изискват познания за конкретната индустрия, преводът се извършва много бързо. За превод на такива текстове цената се изчислява въз основа на броя на думите, така че сумата на окончателната фактура е ясна веднага.

КАК СЕ ОБРАЗУВА ЦЕНАТА ЗА ПРЕВОД?

Цените на преводите на нашата компания се изчисляват въз основа на броя на думите в документа на изходния език (в оригинала). Предварително определяме цената за конкретния проект, както и договаряме взаимно удобен срок за изпълнение.

Други ползи при прилагане на цена за брой думи:
• бързо и лесно изчисляване на всяка поръчка, няма нужда да използвате сложни формули;
• възможност за сравняване на цените. Например, няма еднаква дефиниция за „стандартната страница“ във всяка индустрия, така че цената за превод може да варира;
• редактируемият формат има 100% гарантирана цена преди да бъде направена поръчката;
• 100% точност на обема за превод – при изчислението не се изисква закръгляване, така че клиентът не плаща за допълнителни думи.

Цената на писмения и на устния превод зависи от срока за изпълнение на поръчката. Обичайният срок на изпълнение е един работен ден и повече. Спешното време за изпълнение е в рамките на 24 часа. Можем да направим ултра-бързи преводи само за няколко часа или дни. В случай на спешни поръчки трябва да се вземат предвид по-високи разходи за проекта, по отношение на които нашите мениджъри на проекти ще ви информират незабавно.
Цената на писмените и на устните преводи не се влияе от специализацията на текста, със спецификата или сложността на терминологията се справяме професионално и с помощта на нашите партньори.
Ще се радваме да се запознаем с проекта, от който се нуждаете – след получаване на заявката ви незабавно ще подготвим и изпратим нашата калкулация на разходите и срока за изпълнение!
Нашите проектови координатори ще Ви информират за всички отстъпки, както и за възможността за сключване на споразумение за конфиденциалност или за сътрудничество!

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА

Единицата за изчисляване на цената е броят на думите в изходния език.
Точният брой думи може да бъде определен с помощта на функцията Wordcount ( Tools / Wordcount / Words ) за документите, налични в електронен формат.

Формула за изчисляване на цената за писмени преводи:
цена за превод на дума Х брой думи на изходния език = цена за поръчка (без ДДС)


Горепосоченото изчисляване на цената не се прилага за заверени и легализирани преводи.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПЛАЩАНЕ

На юридическите лица предлагаме възможност да сключат споразумение за сътрудничество, в рамките на което можем да осигурим следните условия за плащане:
• при първоначално заявяване на поръчка към нашата компания клиентът получава поръчката само след заплащане на фактурата;
• последващо плащане с фактура след всеки проект (обикновено препоръчваме този вариант за големи проекти);
• последващо плащане с фактура за определен период (обикновено препоръчваме този вариант за клиенти с голям брой малки поръчки);
• последващо плащане с фактура веднъж месечно.
Предлагаме на корпоративните клиенти и на физическите лица възможността да плащат фактурите в брой в нашите офиси или по банков път.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПРЕВОД?

Ще изготвим оферта в кратък срок и ще ви предоставим консултация. Получаването на безплатна оферта не ви задължава да сътрудничите с нас.