CAT софтуер

При превод използваме САТ– (Computer-Assisted Translation) програми. Става дума за програми за създаване на бази данни от преводи, предназначени за професионални преводачи, а не за машинен превод.

Три предимства на САТ инструментите:

  • Преводаческа памет: когато в текста се повтарят изречения (дословно или с малки разлики), САТ програмата може да ги разпознае и да предложи на преводача вече съществуващия вариант на превод. По този начин процесът на превода се съкращава и цената намалява. Повтарящите се изречения се таксуват на значително по-ниска цена.
  • База данни на терминологията: програмата осигурява терминологичното единство, особено при проекти с по-голям обем, както и в случаите, когато по един превод работят повече преводачи.
  • По-бързо и по-евтино: улеснен превод на наръчници, инструкции, интернет страници, XML и SGML документи, файлове на DTP проекти (Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, QuakXpress, QuickSilver и др.). Този подход ще съкрати разходите за трансформиране на текста в HTML или за DTP обработка, особено при процеса на локализация.

С удоволствие ще създадем за вас преводаческа памет и терминологичен речник. Можем да създадем и преводачески памети от по-стари преводи, за които не са били използвани САТ програми.