DTP – графична обработка на текстове

Desktop Publishing (DTP) е процес, свързан с подготовката на текста за публикуване, както в печатна форма, така и в Интернет. Това е и преобразуване на неподлежащи на редактиране документи в подлежащи на редактиране формати. Подобно преобразуване ускорява превеждането и ви дава възможност да редактирате и актуализирате документи в бъдеще. Скриванек предлага графична обработка на документи (напр. ръководства, упътвания, каталози или листовки) на много езици. Нашите специалисти ще осигурят обработката на текста, така че вашите преводни документи да са възможно най-близо до оригинала.

Защо да работите с нас

  • Работим с почти всички видове документи, създадени в много различни графични приложения и езици.
  • Качество – отговаряме на изискванията на стандартите ISO: 9001, 14001, 27001, 17100.
  • Изпълняваме големи проекти ефективно, поддържайки високо качество.

Използваме най-новите графични програми.