ПОСЛЕДВАЩО РЕДАКТИРАНЕ НА НЕВРОНЕН МАШИНЕН ПРЕВОД ОТ СКРИВАНЕК

Полезно и разумно решение

ПРЕВОДИ, КОИТО РАЗБИРАТ ПЕРФЕКТНО ВАШИЯ БИЗНЕС

Системата за невронен машинен превод SKRIVANEK NMT е патентован инструмент, основан на 25-годишен бизнес опит на компанията. Базирана е на невронни мрежи, които функционират като човешкия мозък. Системата превежда 1200 думи в секунда, което е равностойно на 5 стандартни страници, но трябва да се вземе предвид и времето, необходимо за подготовка и финализиране на проекта. Тя е съобразена с нуждите на клиенти от различни индустрии като право, медицина, технологии и е идеалното решение, ако Ви е необходим резултат на комуникационно ниво без професионална стилизация. За да направите своя избор, свържете се с нашите специалисти, които винаги компетентно ще Ви обяснят дали това е разумният подход за Вашите проекти.

Има няколко стандартни въпроса, които ще Ви помогнат да изберете подходящата услуга:

  • Кой ще чете текста?
  • Текстът предназначен ли е за публикуване?
  • Достатъчно ли е да се предаде общо смисълът на текста?
  • Каква е целта на превода?
  • Каква е индустрията?
  • Необходим ли е човек, който може да осигури най-високо качество на превода?

Ако е потребно само разбиране на общия смисъл на текста, тогава NMT е напълно приемлива форма на превод. За резултат, равностоен на човешки превод, може да Ви е необходима комбинация от NMT с пълно последващо редактиране. Често срещано явление е за някои задачи да се избере суров NMT, а за други – пакет за пълно обслужване, включващ ръчен превод с корекция и др.

Можете да изберете оптималния за Вас вариант от трите предложения на Скриванек.

ТРИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СКРИВАНЕК

  1. NMT без последващо редактиране (суров NMT) – Изборът на суров NMT е най-приложим, когато за много кратко време трябва да преведете стандартизирани текстове, големи по обем проекти с повтарящи се елементи.
  2. NMT с основно последващо редактиране (лек NMT) – Ако преводът ще бъде използван или споделен с други страни, или е предназначен за комуникация с клиенти, партньори, колеги, ще бъде необходимо да се приложи известно последващо редактиране – лек NMT. В този случай създаденият текст е с лесно разбираемо и последователно съдържание.
  3. NMT с пълно последващо редактиране (пълен NMT) – Пълен NMT ви предлага качество на окончателния превод, подходящо за публикуване, и отразява характера и емоционалното предаване на оригинала.

 

ПРИМЕРИ ЗА МАШИНЕН ПРЕВОД СЪС SKRIVANEK NMT

Оригинален текстDatem podpisu nabývá smlouva účinnosti.
Суров  NMTНа датата на подписване договорът влиза в сила.
Light NMTНа датата на подписването му договорът влиза в сила.
Пълен NMTДоговорът влиза в сила на датата на подписването му.

За специализирани материали, съдържащи специфична лексика, най-добрият избор може да бъде опитен преводач.

Използването на SKRIVANEK NMT е нов подход към стар проблем. С него се подобрява ефективността на превода и качеството на текста, в сравнение с използваните по-рано технологии.