ТРАНСКРИПЦИЯ И ПРЕПИС

Професионални преводачески услуги вече повече от 25 години!

Превеждането за света на бизнеса е основният фокус на нашата агенция. Винаги помним, че успехът на всеки бизнес е свързан с отзивчивост и разширяване на възможностите, затова услугите, които предлагаме на нашите корпоративни клиенти, отговарят на техните нужди и очаквания. С други думи, нашите услуги перфектно разбират техния бизнес.

Портфолиото ни включва професионален и надежден превод на всички видове документи, използвани от нашите клиенти. Благодарение на нашия бизнес опит и задълбочени познания за различни отрасли можем да предоставим преводи, основани на специализирана терминология, персонализиран начин на изразяване и оформление.

Разполагаме с различни CAT инструменти, за да гарантираме, че терминологията, използвана във вашите документи, остава последователна и отговаря на най-високите бизнес и езикови стандарти. Не на последно място, ние ценим сигурността и поверителността на цялата ви информация.

Професионалната транскрипция на аудио- или видеозаписи се състои в най-точното преписване на съдържанието на записан разговор или изказване като писмен текст в текстов файл. Това може да бъде преписване на записи от съдебно заседание, интервю (включително транскрипция на FGI и индивидуални интервюта), конференции, лекции, презентации и дори диалози в сериал за целите на субтитрирането. Услугите по транскрибиране се използват широко от журналисти, изследователи и студенти, както и за целите на съдилищата и хората с увреден слух.

СЪЩЕСТВУВАТ ОСНОВНО ДВА ВИДА ТРАНСКРИПЦИЯ:

Стандартна транскрипция: това е вид услуга, включваща транскрипция на записи и последваща редакция и изглаждане, например за водене на записки и записи на конференции, интервюта или презентации.

Пълна транскрипция: включва транскрипции на записи, които са точно отражение на казаното, с всички грешки и препратки.

Например в транскрипцията за целите на съда и следствието се вземат предвид всички звуци от околната среда и емоциите на събеседниците, които могат да бъдат от значение за делото или са необходими за разбиране на контекста на изказването.

Поради международния и мултикултурен характер на света на бизнеса и науката, срещите и конференциите често се провеждат на чужд език, а компаниите записват видеоклипове за своите служители на английски език – за да могат всички да ги разбират. Научните работници използват транскрипции, за да попълват грантове или да пишат статии, които се основават на източници – а те, в крайна сметка, трябва да бъдат достъпни и лесни за обработка и анализ.

Работата с чуждоезични записи е по-сложна от тази на български език, тъй като изисква проверка от лице, владеещо съответния език, а понякога и превод на български език. Поради сложния характер на тези услуги и най-малкото невнимание в някой от етапите може да направи целевия текст, а оттам и резултатите от анализа, проучването или съобщението, неверни или несъответстващи на намерението на автора.

Често е необходимо да се анализира даден запис. Обикновено обаче е трудно да се намери подходящата част от лекция или интервю – благодарение на транскрипцията можете просто да използвате функцията за търсене в текстов редактор, за да намерите всяка дума, чието намиране в аудио- или видеофайла би отнело цяла вечност. Тъй като аудиофайловете не могат да се търсят бързо, услугата за транскрипция често е необходимост.

Транскрибираните записи също така улесняват архивирането или достъпа до изказвания. Спомнете си за студентските си години: кой би отделил време да слуша часове лекции, когато може просто да ги прочете? Услугите за транскрибиране се използват постоянно и от журналистите, които редактират интервюта – транскрибираният запис на интервюто не само им позволява да намалят значително работното време, но е и незаменим, за да вършат работата си надеждно. Някои от най-популярните видове записи, които получават нашите специалисти, са:

  • интервюта,
  • гласови бележки,
  • обучения, лекции,
  • конференции, бизнес срещи,
  • подкастове,
  • уебинари,
  • филми и предавания – както интернет, така и телевизионни.

Възлагането на професионална услуга по транскрипция на запис на специалист е гаранция, че услугата ще бъде извършена надеждно, коректно, според нейното предназначение и в съответствие с нормативната уредба (важно!, особено в случай на транскрипция за съдопроизводството). Специалистите по транскрипция гарантират също и подходяща стилистична корекция на текста, за да стане той четлив, плавен и разбираем, тъй като устното слово се различава от писменото. То е изпълнено с повторения, премълчавания, грешки, междуметия и други елементи, които не бива (обикновено!) да се включват в транскрипцията. Транскрипцията не е просто преписване на всяка дума, която може да се чуе на записа – това е цял набор от свързани услуги, чието правилно предоставяне изисква опит и умения. А такива поръчки са наша специалност. Ето кои са най-важните аспекти, в които можете да сте сигурни, когато ни наемете за изготвяне на транскрипция:

  • Високо качество на подготвените текстове благодарение на опита, придобитите умения, както и на професионалното оборудване и удобните условия на работа, които са изключително важни за дейността на транскриптора;
  • Езикова коректност, точност и внимание към детайлите, така че текстът да бъде оценен и от най-взискателния клиент;
  • Спестяване на време и енергия от често досадната задача да се транскрибира и възпроизвежда един-единствен момент от записа няколко пъти; нашите транскриптори ще осигурят не само задоволително време за изпълнение, но и свързаните с това услуги – редактиране на текста и корекция.