УСТЕН ПРЕВОД НА КОНФЕРЕНЦИИ

Подходящо и правилно общуване в многоезична среда

Конферентният устен превод е свързан с устната комуникация. Той се изразява в естествено и свободно превеждане на думите на говорещия от един език на друг, адаптиране на превода и предаване на интонацията и убеждението на говорещия на слушателите.

На международни конференции присъстват хора от различни култури, с различни нива на владеене на езици и говорещи различни езици. Задачата на преводача е да направи възможно общуването между хората, но не е задължително да превежда всяка дума. Необходимо е да превежда идеите, които те изразяват.

ОБЛАСТИТЕ, В КОИТО НАЙ-ЧЕСТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ КОНФЕРЕНТЕН ПРЕВОД:

• политика на ЕС и трансгранично сътрудничество;
• данъци и сива икономика;
• строителство;
• финанси и банково дело;
• информационни технологии;
• право;
• селско стопанство;
• медицина, фармация, клинични изпитвания;
• недвижими имоти;
• телекомуникации и др.

ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:

• професионални симултанни преводачи с подходящи езикови умения, работещи на смени от по максимум 30 минути;
• оборудване: кабини за превод, слушалки, предаватели и техническа поддръжка;
• конференция до ключ – предоставяме съдействие и консултации на всеки етап от организацията на събитието: превод, оформление (DTP) и отпечатване на материали за конференцията и покани; инсталиране на конферентно оборудване; резервации в хотели и настаняване на гости; кетъринг, банкети; обиколки на града и др.;
• професионални съвети за организиране на конференции, симпозиуми, конгреси и обучения.