Арабски език : Преводи

Кой говори арабски?

Арабският език принадлежи към групата на семитските езици, а именно югозападните семитски езици, съставляващи част от афро-азиатското езиково семейство. Използва се от почти 300 милиона души. Можем да различим приблизително 20 диалекта на този език, функциониращи наред с литературния език.

В практиката можем лесно да общуваме на арабски език в Северна Африка и Саудитска Арабия. Той е официалният език в Алжир, Саудитска Арабия, Бахрейн, Чад, Египет, Ирак, Израел, Йемен, Йордания, Катар, Кувейт, Ливан, Либия, Мароко, Судан, Сирия и Тунис. Интересното е, че той е един от официалните езици на Общото събрание на ООН.

История на арабския език

Първите следи от праарабския език могат да бъдат открити през VI век пр. н. е.! Въз основа на намерените надписи e заключено, че езикът е разделен на две основни течения, които използват арамейския и епиграфския език. Арабският език в по-съвременен вид датира от VII в. сл. хр., а създаването му е силно свързано с исляма. Това е т. нар. класически арабски, който по-късно се трансформира в литературния език. От XIX век съществува вече стандартният / съвременен арабски език.

Използване на арабския език в бизнеса

Наред с динамичното развитие на исляма, наблюдаваме все по-широкото използване на арабски език. Познаването на езика ще бъдат изключително полезно за компании, които планират да работят в северната част на Африка и други мюсюлмански страни. Твърди се, че арабите оценяват изключително много чужденците, които имат дори основните познания по арабски – това може да отвори много врати, също и за добри бизнес отношения.

Преводачи на арабския език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове на арабски и преводи от арабски на български език. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превод на споразумение от арабски език или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от арабски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от арабски език:

стандартни и бизнес преводи на и от арабски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на арабски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на арабски език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на арабски език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!