Арменски език : Преводи

Кой говори арменски?

Арменският език принадлежи към индоевропейското езиково семейство и групата на индославянските езици. Този език не е единен и се разделя на два доминиращи диалекта – източноарменски и западноарменски. Има и диалект грабар, понякога наричан класически арменски, използван до днес в литургията на Арменската църква.

Арменският език се използва в Република Армения, но също и в региона Нагорни Карабах, Иран, Сирия, Ливан, Грузия и повече от 20 други страни.

История на арменския език

Предполага се, че арменският език е засегнат до голяма степен от персийския, арамейския и дори гръцкия език. В древни времена езикът, наречен протоарменски, който в бъдеще е щял да бъде наричан арменски, се отделил от по-голямата част от индоевропейските езици и се присъединил към групата на палеобалканските езици, подобно на македонския, тракийския, фригийския, илирийския, пеонския и редица други езици.

Използване на арменския език в бизнеса

Арменският език се използва от много малък брой хора в области с незначително икономическо значение, поради което той остава незабелязан в международните бизнес дейности.

Преводачи на арменски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на арменски език. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превод на споразумение от арменски език или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от арменски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от арменски език:

стандартни и бизнес преводи на и от арменски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на арменски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на арменски език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на арменски език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!