Исландски език : Преводи

Преводаческа къща Скриванек предлага преводи на исландски език, извършени от преводачи с дългогодишен опит в сектора и специализирани познания в необходимата област (медицина, финанси, право – в зависимост от нуждите на клиента). Докато извършва превода от исландски на български и обратно, умелият преводач точно предава информацията, съдържаща се в материала, като поддържа съответствието с изходния текст. Нашият опит е гаранция за вашето удовлетворение от извършения превод. Исландският е един от нашите специалитети. Нашите офиси се намират в София и Пловдив. Ако търсите професионалист, който използва исландски, току-що намерихте правилното място – нашето предложение включва цялостни услуги за превод от български на исландски и от исландски на български език. Ние също така предлагаме преводи от всеки език, включен в нашата оферта, на исландски и обратно.

Кой говори исландски?

Използва се от почти 350 хиляди души в света. Повечето от тях живеят в единствената държава, в която можем да общуваме на този език – Исландия.

История на исландския език.

През 872 г. в Исландия пристигат приблизително 900 групи норвежки заселници. Етапите на развитието на исландския език са периодът на стария исландски (до 1550 г.) и съвременния исландски (след 1550 г.). Първите заселници донесли норвежкия език (стар норвежки), от който се развили исландският и норвежкият език. Поради изолацията исландският почти не се е променил от началото на историята на човешкото присъствие на острова. След приемането на християнството през 1000 г. в резултат на решението, взето от Алтинг (т.е. националния парламент на Исландия), на острова е въведена латинската азбука. Исландската азбука обаче съдържа няколко допълнителни букви. Настоящият исландски се различава от първоначалната си форма главно по произношение, докато правописът му остава практически непроменен. Заслужава да се спомене, че исландците са много устойчиви на думи с чужд произход. Всички заемни думи, например от английски, се заменят с исландски еквиваленти, което се контролира от Исландския комитет за езици.

Използване на исландски език в бизнеса

Въпреки че на международната сцена исландският не играе значителна роля, това не означава, че Исландия не е интересна от гледна точка на българските предприемачи.

Преводачи на исландски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на исландски език. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други Можем да извършим превод на споразумения или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от исландски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от исландски език:

стандартни и бизнес преводи на и от исландски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на исландски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на исландски език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на исландски език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!