Китайски език : Преводи

Кой говори китайски?

По отношение на китайския език обикновено имаме предвид група езици, съставена от няколко езика и диалекти, принадлежащи към китайско-тибетската фамилия. Китайският е най-разпространеният език в света. Говори се от почти 1,5 милиарда души и представлява родният език за около един милиард души. В Китайската народна република хората говорят мандарин. Може да общуваме на него и в Сингапур. Той е и един от официалните езици на ООН. Различни разновидности на китайския език могат да се използват за комуникация в Хонконг, Корея, Виетнам, Камбоджа, Малайзия и Филипините без никакви проблеми.

История на китайския език

Китайският е вероятно най-старият език в света, използван до наши дни. Китайски език се говори от няколко хиляди години. В първоначалната си форма той се е състоял от пиктографски знаци, които са се развивали постепенно. Настоящият китайски език произхожда директно от старокитайския език, използван от VII до X век.

Използване на китайския език в бизнеса

Китай е икономическа сила, чието присъствие става все по-значимо в много страни по света, също и в България. Ние сме все по-склонни да посетим тази страна по бизнес причини. Не е чудно, че ролята на китайския език на международната сцена непрекъснато нараства. За компаниите, които планират каквито и да е било дейности в тази географска област, наличието на персонал, използващ мандарин, е абсолютно необходимо.

Преводачи на китайски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на китайски език. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превод на споразумение от китайски език или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от китайски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от китайски език:

стандартни и бизнес преводи на и от китайски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на китайски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на китайски език- симултанен и консекутивен;

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на китайски език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!