Латински език : Преводи

Кой говори латински език?

Латинският принадлежи към групата на балтийските езици, съставляващи част от индоевропейското езиково семейство. Това е така нареченият пасивен език – той не отговаря на всички изисквания, за да се счита за мъртъв, но употребата му остава маргинална.

Единствената държава в света, използваща латински език, е Ватикана. Той играе много важна роля в литургията на Римокатолическата църква, в медицината, биологията и правото. Освен тези области, той практически не присъства в съвременния свят.

История на латинския език

Първоначално на латински се говори в Лаций – древната зона в Италия. Това е бил езикът на древните римляни и официалният език на Римската империя. Първите записи на латински произхождат от около VI век пр. н. е. През V век Законът на дванадесетте таблици, т.е. първата кодификация на римското право, е написан на латиница. От XI век след Христа ролята на латинския език започва да намалява. През XVIII век ролята му е маргинализирана. В това състояние остава до днес.

Използване на латински език в бизнеса

Латинският е пасивен език, той не играе никаква роля в международния бизнес или търговия. Въпреки това, цитирането на мисли на известни философи на този език се счита за показател на добри нрави.

Преводачи на латински език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на латински език. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превод на споразумения от латински или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от латински език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от латински език:

стандартни и бизнес преводи на и от латински език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на латински език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на латински език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на латински език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!