Полски език : Преводи

Кой говори полски?

Полският език е част от индоевропейското езиково семейство, по-специално групата на западнославянските езици. Използва се от почти 40 милиона души.

Полският е официалният език само в Полша. Полският е един от официалните езици на Европейския съюз. Извън Полша общуваме на полски език в емигрантските общности, наричани Полония. Много поляци може да се срещнат в САЩ, Канада, Германия, Норвегия, Великобритания, Ирландия, Швеция, Франция, Чехия, Бразилия, Беларус, Аржентина и дори Австралия.

История на полския език

Най-старото изречение на полския език е: Day, ut ia pobrusa, ti poziwai и идва от Книгата на Henrykw. През 1285 г. e определено този език да се използва заедно с латински в манастирските училища. Полският произхожда от праславянския език. Първият документ за полската ортография е написан през около 1455 г. от полския лингвист и граматик Якуб Паркошович, който също като Ян Хус си поставя задачата да използва латинската азбука, за да обозначава писмено звуците на полски език. Можем да посочим 4 етапа от развитието на полския език: старополски – между най-ранните времена и началото на 16 век, среднополски – от 16 в. до края на 18 век, нов полски – до 1930, модерен полски – от 1930 до днес. Модерният полски език произхожда от полски диалекти. Стандартният / културен полски език се основава до голяма степен на мазовските диалекти.

Използване на полски език в бизнеса

Полският се използва предимно в Полша. Всички компании, които искат да развият своя бизнес там, трябва да държат на езиковата коректност и да се грижат за качеството на материалите, представени на заинтересованите страни. Това доказва професионализъм и подходящ подход към потребителите, което косвено се превръща в успех на пазара.

Преводачи на полски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на полски. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превода на споразумение от полски или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също класифицирани. Нашите преводачи от полски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от полски:

стандартни и бизнес преводи на и от полски; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на полски; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на полски- симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на полски език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!