Турски език : Преводи

Кой говори турски?

Турският език принадлежи към групата на алтайските езици, съставляващи част от урало-алтайското езиково семейство. Използва се от почти 83 милиона души по света.

На турски език можем да общуваме в Турция и Северен Кипър, където той е официалният език. Общности от хора, говорещи турски има и в Ирак, Гърция, България, Македония, Косово и Албания.

История на турския език

Турският език се развива от около 1300 години. Първоначално се появява в Анадола през XI век, когато селджуките поемат контрола над тази област. В турския език има много персийски и арабски заемни думи, които постепенно започват да изчезват от него през XIX век. Тяхното място заемат коренно турски думи. Този процес е с много голям обхват и се развива бурно, особено през XX век, по време на управлението на Мустафа Кемал Ататюрк. От 1928 г. турският език се пише с турската азбука въз основа на латински букви.

Използване на турския език в бизнеса

Турският език ще бъде полезен за компаниите, които планират да разширят дейността си в Турция и Кипър (северната му част). В този случай познаването на езика е от изключителна важност. Извън тези области той не играе голяма роля.

Преводачи на турски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на турски език. Ние си сътрудничим с опитен персонал от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превод на споразумение от турски език или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от турски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от турски език:

стандартни и бизнес преводи на и от турски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на турски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на турски език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на турски език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!