Узбекски език : Преводи

Преводаческа къща Скриванек предлага преводи от и на узбекски език, извършени от преводачи с дългогодишен опит и специализирани познания в необходимата област в зависимост от нуждите на клиента. Докато извършва превода от узбекски на български език и обратно, умел преводач на дадения език може точно да предаде съдържанието, като поддържа съответствието с изходния текст. Нашият опит е гаранция за вашето удовлетворение от извършения превод. Узбекският език е един от нашите специалитети. Нашите офиси се намират в София и Пловдив. Ако търсите професионалист, който използва узбекски език, току-що намерихте правилното място – нашето предложение включва цялостни услуги за превод от български на узбекски език и от узбекски на български език. Ние също така предлагаме преводи от всеки друг език, включен в нашата оферта, на узбекски език и обратно.

Кой говори узбекски език?

Повече от 30 милиона души използват узбекски език по целия свят. За по-голямата част от тях това е родният им език. Той принадлежи към тюркското езиково семейство. Извън Узбекистан, където е официалният език, узбекският език се използва главно в Афганистан. В допълнение, значителен брой узбекски потребители може да се срещнат в Казахстан, Киргизстан, Русия, Туркменистан и Китай. Узбекски малцинства живеят в Австралия, Израел, Германия, Турция, САЩ и Украйна.

История на узбекския език

Узбекският език е разпространен на територията на древните средноазиатски държави Бактрия, Согдиана и Хорезъм. Тюркоезични племена се заселват в долините на реките Амударя, Сърдаря и Зеравшан около през VII – VIII век, като изместват или асимилират по-старото ираноезично население. В периода IX – XII век тези области се управляват от династията на Караханидите, чиито елит е тюркоезичен. По време на управлението на Чагатай хан, Тимур и неговите наследници (Тимуридите) има разцвет на литературата, която се създава въз основа на местните тюркски народни говори. Връх в развитието на тази литературна традиция е творчеството на поета Алишер Навои (XV – XVI век). Съвременният узбекски език е далечен наследник на чагатайския език, приел голям брой персийски и арабски заемки.

1940-1992 г., когато Узбекистан е бил съветска република и действа като Узбекска съветска социалистическа република, узбекският език е бил изписван на кирилица. От 1992 г. той е официално изписван на латиница, но все още е възможно да се срещнат записи на кирилица или с арабска азбука.

Използване на узбекския език в бизнеса

Въпреки че в момента бизнес сътрудничеството между България и Узбекистан е в начален стадий, може за в бъдеще да наблюдаваме възходящата тенденция.  За да започнат икономически дейности в Узбекистан, компаниите се нуждаят от знанията на узбекски език. Следователно, действайки на този пазар, е изключително важно да се погрижим за професионални преводи на всички корпоративни материали на узбекски език, докато в случай на внос на стоки или суровини от узбекския пазар, си струва да се извърши професионален превод от узбекски на български език. Определено ще допринесе за успеха на взискателния международен пазар.

Преводачи на узбекски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на узбекски език. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи на узбекски език, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим преводи на споразумения или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също класифицирани. Нашите преводачи от узбекски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от узбекски език:

стандартни и бизнес преводи на и от узбекски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на узбекски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на узбекски език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на узбекски език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!