Украински език : Преводи

Кой говори украински?

Украинският принадлежи към групата на източнославянските езици. Използва се от почти 50 милиона души. Украинският език не е еднообразен – можем да различим три групи диалекти: Северен, Югоизточен и Югозападен, състоящ се от приблизително 16 вида общо диалекти.

История на украинския език

Срещаме първите следи от украинския език през XII век, в Южна Рутения (западни територии). До XIV век се формира украинската фонетика. Иван Котляревски има огромно влияние върху формата на литературния език. Издавайки Енейда през 1798 г., той въвежда народния език в литературата. През XIX век има опити да се спре разширяването на полския език в Украйна чрез въвеждането на старославянския или руския като общ език – само различно произнасян. През 1861 г. на русите е гарантирана свободата както на говоримия, така и на писмения език.

Използване на украинския език в бизнеса

Украинският не играе значителна роля на международната арена и използването му е ограничено като цяло до самата Украйна. Въпреки това, все повече компании – особено агенции по заетостта – разширяват дейността си, търсейки украинци, желаещи да извършват временна, обикновено физическа работа в Полша.

Преводачи на украински език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на украински. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други.

Можем да извършим превода на споразумение от украински или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също класифицирани. Нашите преводачи от украински език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от украински език:

стандартни и бизнес преводи на и от украински език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на украински език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на украински език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на украински език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!