Черногорски език : Преводи

Преводаческа къща Скриванек предлага преводи на черногорски език, извършени от преводачи с дългогодишен опит в сектора и специализирани познания в необходимата област (медицина, финанси, право – в зависимост от нуждите на клиента). Докато извършва превода от черногорски на български език и обратно, , умелият преводач точно предава информацията, съдържаща се в материала, като поддържа съответствието с изходния текст. Нашият опит е гаранция за вашето удовлетворение от извършения превод. Черногорският език е един от нашите специалитети. Нашите офиси се намират в София и Пловдив. Ако търсите професионалист, който използва черногорски език, току-що намерихте правилното място – нашето предложение включва цялостни услуги за превод от български на черногорски език и от черногорски на български език. Ние също така предлагаме преводи от всеки език, включен в нашата оферта, на черногорски език и обратно.

Кой говори черногорски език?

Повече от 150 хиляди души използват черногорски език по целия свят. За по-голямата част от тях това е родният им език. Черногорският език принадлежи към западната група южнославянски езици, представляващи част от голямо семейство на индоевропейските езици. Заедно със сръбския, хърватския и босненския език, той често се третира като сърбохърватски език. Някои езиковеди обаче са на мнение, че черногорският език трябва да се третира като напълно отделен език. По принцип черногорският език се използва само от граждани на Черна гора. През 2007 г. черногорският език става официален език в Черна гора.

История на черногорския език

Черногорският език е един от четирите стандартни варианта на сърбохърватския полицентричен език. Той се основава на щокавския диалект. Дори Декларацията на черногорския ПЕН център, който се занимава с популяризирането на езика, съдържа изявление, че „черногорски език не означава систематично отделен език, а само едно от четирите имена (черногорски, сръбски, хърватски и босненски), с което черногорците наричат своята част от щокавския диалект, обикновено наследен от мюсюлмани, сърби и хървати. През 2017 г. много черногорски писатели, учени, журналисти, активисти и други общественици от Черна гора, Хърватия, Босна и Херцеговина и Сърбия подписаха Декларация за общия език, която гласи, че в Черна гора, Хърватия, Босна и Херцеговина и Сърбия е стандартен език от полицентричния тип, състоящ се от няколко варианта (подобно на немски, английски и испански). През 2009 г. като стандарт е обявена нова черногорска латиница.

Използване на черногорския език в бизнеса

Черногорският език ще бъде полезен основно в случай на установяване на бизнес отношения с Черна гора. Следователно, действайки на този пазар, е изключително важно да се погрижим за професионални преводи на всички корпоративни материали на черногорски език, докато в случай на внос на стоки или суровини на българския пазар, си струва да се извърши професионален превод от черногорски на български език. Определено ще допринесе за успеха на взискателния международен пазар.

Преводачи на черногорски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на черногорски език. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи на черногорски език, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други. Можем да извършим превод на споразумения или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от черногорски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от черногорски език:

стандартни и бизнес преводи на и от черногорски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на черногорски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на черногорски език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на черногорски език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!