Чешки език : Преводи

Кой говори чешки?

Чешкият език принадлежи към индоевропейското езиково семейство и е част от групата на западнославянските езици. Той е най-тясно свързан със словашкия език и в по-малка степен с полския и кашубския. Говори се от приблизително 11 милиона души и за огромната част от тях това е техният роден език. На чешки език можем да общуваме практически само в Чешката република и в някои региони на Словакия. Също така си струва да се отбележи, че той е един от официалните езици на ЕС.

История на чешкия език

Чешкият език произхожда директно от праславянския език. През IX век чехословашката група е създадена чрез отделяне от западните славяни. Първите писмени сведения на чешки език идват от XII век; това са били предимно религиозни текстове. Около XIV век, в периода на развитие на Велика Моравия, чешкият език претърпява динамично развитие. Ситуацията продължава до 1620 г., когато чехите са победени от Хабсбургите. Чешкият става език на обикновения народ. Едва през XVIII век чешкият език се възражда. През XIX век се оформя настоящият литературен език.

Използване на чешки език в бизнеса

Чешкият език се използва предимно от съседните на Чехия държави. Познанията по езика биха били много полезни за развитието на бизнес, както в Чешката република, така и в съседните държави. Ползването на чешки език със сигурност ще улесни постигането на по-бърз успех на този пазар. На международната арена чешкият не играе значителна роля.

Преводачи на чешки език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от чешки на български и от български на чешки език. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори (включително специализирани сектори: индустриален, технически, медицински, правен и много други). Можем да извършим превод на споразумение от чешки език или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също и класифицирани. Нашите преводачи от чешки език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от чешки език:

стандартни и бизнес преводи на и от чешки език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на чешки език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на чешки език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на чешки език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!