Шведски език : Преводи

Кой говори шведски?

Шведският принадлежи към групата на северногерманските езици. Шведският не е единен език. Той е разделен на много ясни диалекти. Основният официален шведски език се основава на стокхолмски диалект. На този език намираме редица заемни думи, главно от немски, френски и английски език.

Приблизително 10 милиона души използват шведски в света, практически само в Швеция, Финландия, Норвегия и Естония.

История на шведския език

Срещаме първи следи от северногерманския език, от който произхожда шведският, през III в. сл. Хр. Към X век се появяват германски езици, използвани на север. Когато християнството се е разпростряло на тези територии, германските езици започват да се пишат с латинската азбука. До XIII век се развива шведският език. Интересното е, че през XVIII век шведският език е разделен на церемониален език, използван в Стокхолм, и език, използван „от народа“. Настоящият официален език също е създаден на базата на стокхолмския език.

Използване на шведски език в бизнеса

Шведският е полезен само при търговски контакти със скандинавски страни. Въпреки че е един от официалните езици на ЕС, на международната сцена шведският не играе съществена роля.

Преводачи на шведски език

Преводаческа къща Скриванек извършва професионални преводи на текстове от и на шведски. Ние си сътрудничим с опитен екип от преводачи, специализирани в различни дисциплини. Можем да предоставим както стандартни, така и заверени преводи. Нашата оферта е адресирана до компании от всички сектори, включително: производство, машиностроене, медицина, право и много други.

 Можем да извършим превода на споразумение от шведски или да превеждаме фирмени документи, фактури, каталози, рекламни лозунги, доклади, бизнес кореспонденция, актове, пълномощни, формуляри и други материали, също класифицирани. Нашите преводачи от шведски език не само ще се погрижат за точността на превода, но и за ефективността на текста, неговия подходящ стил и адаптиране към културния контекст, както по отношение на самия език, така и на страната.

Най-често извършвани поръчки за преводи на и от шведски език:

стандартни и бизнес преводи на и от шведски език; експресни преводи; заверени преводи; редакция; локализация; превод на уебсайтове на шведски език; DTP – графична подготовка на документи; устен превод от и на шведски език – симултанен и консекутивен.

Интересувате ли се от предложението ни за услуги на шведски  език?

Пишете ни  и ще получите индивидуална оферта само за 30 минути!