СЕРТИФИКАТИ
iso 9001

Стандартът ISO 9001 определя висок стандарт на управление на бизнеса и обслужване на клиентите. В нашата работа ние сме ориентирани към нуждите на нашите клиенти, гарантираме високо качество на преводите и непрекъснато подобряваме начина, по който функционира Скриванек.


iso 14001

Полученият сертификат EN ISO 14001: 2004 доказва екологичната ангажираност на нашата компания, включително използването на екологосъобразни технологии и материали в бизнеса, сортиране на отпадъците и отговорното отпечатване на необходимите документи.

Стандартът ISO 27001 удостоверява съответното управление на информационната сигурност. Всеки ден работим с документи и информация, често класифицирани. Искаме всички наши служители да осъзнаят колко голяма отговорност носим всички, особено когато работим с преводи за нашите клиенти.

Стандартът EN 17100 въвежда насоки и изискванията за услугата за превод, така че да се запази най-високото качество на превода, съответстващо например на органите на Европейския съюз.

 

 

 

 

Стандартът ISO 18587 определя „изискванията към процеса на пълна, човешка последваща редакция на резултатите от машинен превод и компетенциите на последващите редактори“. Това позволява на нашите клиенти да превеждат документи, за които преди не е имало време или бюджет. Целта е да се получи текст с качество, сходно с това на човешки превод.