ПРЕВОД ЗА БИЗНЕСА – ИЗБОРЪТ МЕЖДУ НАЕМАНЕ НА ПРЕВОДАЧ ИЛИ РАБОТА С АГЕНЦИЯ

Разрастването на всяка компания и навлизането й на чужди пазари, налага инвестиции за превод на различни документи. Две са възможностите за разрешаване на този проблем. Всяка от тях има своите предимства, но и недостатъци. Изборът на правилното решение зависи от няколко фактора.

Разходи за превод

Преводач-служител на компанията е възможност, която е много съблазнителна на пръв поглед и основателна, когато оборотът от документи е целогодишно голям и с относително равномерен обем. Подобни условия обаче се отнасят само за много големи фирми. Обичайно в масовата практика на компаниите такива преводи се налагат в определени периоди от годината. Необходимо е обаче да се съобрази и гарантира нивото на неговото служебно натоварване както в рамките на един работен ден, така и целогодишно.

Наемането на преводач е свързано със същите разходи, както и наемането на всеки друг служител – работно място, заплата, осигуровки и т.н. Към тях се добавят и непреки разходи като необходимостта да се повишава неговата квалификация и мотивация.

Когато използвате преводаческа агенция, всички тези разходи се елиминират.

Предмет на превода

С цел оптимизиране на дейността и съкращаване на разходите, някои компании наемат служители на различни позиции, които владеят отлично чужди езици. Те биват натоварени и със задачата да извършват преводи. Предимство в този случай е познаването на терминологията и системата на работа във фирмата. Недостатъците обаче обикновено са по-големи. Съвместяването на задължения обичайно води до неспазване на срокове в една от двете дейности, като най-често това се отнася до превода, възприеман като второстепенен по важност. В резултат и поради недостиг на време преводът не е достатъчно прецизен. Характерът на документите за превод е от съществено значение, защото изискванията и познанията по езика са различни за превод на текст на дипляна например или за правни документи като договори.

В преводаческата агенция текстовете се насочват към прецизно подбирани съобразно специализацията им професионални преводачи, за които владеенето на чужд език е само база, надградена с още много умения, познания и опит. Разгледайте също и нашите специализации.

Отговорна работа с поверителни данни

Ръководителите на компании трябва да не забравят, че назначеният в компанията преводач получава достъп до много документи с поверителни сведения и данни с чувствителен характер. При негово напускане или уволнение от работодателя, информацията може да попадне в конкурентна компания. За преодоляване на подобни негативни последствия от некоректно поведение, с преводача се подписват споразумения за конфиденциалност и забрана за конкуренция. От агенцията за преводи могат да бъдат поискани допълнителни споразумения за поверителност. И в двата случая защитата на данните е обвързана с отговорност и такси. Ние от Преводаческа къща Скриванек сме изградили и поддържаме наред с останалите сертификати вече почти десет години Система за сигурност на информацията според ISO 27001, което ни дава спокойствие и увереност в работата ни с Вашите документи. Вижте повече за нашите ISO сертификати тук.

Устни преводи

Устните преводи – симултанен или консекутивен се използват при конференции, преговори, бизнес срещи. Той изисква както високо професионално ниво, обучение и опит от превеждащия в момента на разговора или речта преводач, така и качествено оборудване – слушалки, микрофони, озвучителни системи и др. Най-ефективното решение е наемането на професионални преводачи и специално оборудване от преводаческа агенция. Разгледайте повече в секция Устни преводи.

Добрата преводаческа агенция инвестира в съвременни технологии, осигуряващи необходимото техническо ниво на процеса. Нейна инвестиция е обучението на преводачите и непрекъснатото подобряване на ефективността на тяхната работа. Не бива да се забравя, че в агенциите за преводи работят преводачи, които имат различни специалности, което е от съществено значение при превод в съответната професионална област. За фирмите с голямо търсене, които се отнасят сериозно към преводите, е полезно да се доверят на доказани агенции и да се възползват от дългосрочно сътрудничество.

Ако се интересувате от изграждане на партньорски отношения с преводаческа агенция, не се колебайте да се свържете с нас.