ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Превеждаме практически всякакви типове и формати на документи на повече от 45 езика. Изпратете ни заявка и ние ще подготвим специална оферта за Вас.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Спазването на терминологията на индустрията е много важно и затова нашите преводачи имат не само образование на филолози и възможност да използват съвременни технологични постижения, но и познания в областта на медицината, правото, енергетиката и други специфични области.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕВОДИ

При превода е важно не само да превеждате точно думи, но и да превеждате изразената идея на друг език, без да губите първоначалната си мисъл. Ние осигуряваме бърз процес на превод на документи в случаите, когато не се изискват специфични познания в бранша.

ЗАВЕРЕНИ ПРЕВОДИ

Заверени от заклет преводач преводи на официални документи, в съответствие с нормативните актове на Република България. Ние подготвяме преводи, които точно и вярно съответстват на оригинала и заклет преводач поема пълната отговорност за качеството на превода.

КОРЕКТУРИ И РЕДАКЦИИ

Нашият основен приоритет е качеството! Всички поръчки преминават през специален вътрешен контрол по качеството!

Скриванек предлага и много повече.
Вижте още наши предложения:

Речникът е фактическа база данни от термини
Терминологичната база данни е списък с термини и правилните им преводни корелати. Създава се с цел да се запази терминологичното единство на текста. Предлагаме на клиентите си изграждане на такъв полезен терминологичен речник, който можем да актуализираме постоянно.

Създаването и поддържането на база данни от термини за определен проект или проекти, която съдържа свързани в преводни двойки думи, фрази и понятия на изходния и целевия език, е цялостен процес. Изваждането на терминологията от изходния текст е много различно като времетраене и зависи от вида на текста, формата, предназначението му. Приблизително за около 1 работен час могат да се обработят около 4 до 8 страници текст. Количеството извлечени термини не е възможно да бъде предположено предварително.

Превод от целевия език към изходния​
Услугата представлява превод на вече преведен текст в обратна посока към езика на оригинала и сравнение на евентуалното му отклонение с оригинала. Целта е проверка на разбираемостта на превода. Прилага се обикновено за документи със специално предназначение, напр. въпросници, формуляри за анкети, презентации, рекламни клипове и подобни, когато ще се събира информация или ще се очаква реакция на база преведени текстове.

Предлагаме машинописен вид услуга

  • Ще наберем необходимия текст от ръкопис, без ограничение на езика;
  • Ще създадем електронен документ в желания формат;
  • Ще го разпечатаме като официален документ;
  • Ще се съобразим с изискванията ви във всеки един момент.
  • Ще свалим желания текст от аудио или видео запис, без ограничение на езика;
  • Ще го предоставим в посочения електронен формат;
  • Ще го разпечатаме като официален документ;
  • Ще се съобразим със стандартните срокове за този вид дейност.

Транскреция се разбира като адаптиране на маркетинговото послание от един език към друг, като същевременно се запазва оригиналната идея. Често се разработват, където е възможно, напълно различни езикови или графични инструменти или дори различни понятия, така че рекламата в друга културна среда да работи точно както и на първоначално планирания пазар. Разчитайте на професионалисти на пълно работно време за това! Нашите транскреатори имат професионално и езиково умение да напишат текст за рекламни материали на друг език. От дългите си години опит на в средата те знаят какви културни адаптации трябва да се направят, така че вашият продукт да се превърне в бестселър на целевия пазар. Ние знаем кой кодекс за поведение, какви социални конвенции трябва да се спазват, така че да успеете в целевата си страна.