ЕЗИКОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ

Бърза комуникация, прецизен език, навременно изпълнение

Институциите в публичния сектор разчитат на бърза комуникация между служителите, както и с чуждестранните партньори и обществеността. Информацията, предоставена по ясен и навременен начин, улеснява работата на правителствените и общинските институции. Ето защо ще имате полза от сътрудничество със Скриванек.

С вече повече от 20-годишна дейност установихме силно дългосрочно сътрудничество с правителствени институции, като някои министерства на Република България, държавната и съдебна администрация и прокуратура, както и други правителствени и общински институции, работещи с информация с ограничен достъп. Част от езиковите специалисти на Скриванек са част от Съвета на Европейския съюз. Редовно участваме в обществени поръчки и търгове с добър успех.

За да се гарантира, че информацията достига до целевата ѝ аудитория, тя трябва да бъде предоставяна точно, навреме и в няколко езика и формата. Преводачите на Скриванек могат да извършват преводи в различни формати, необходими за работата на системи за управление, управление на качеството, осигуряване на работата на ИТ системите, както и сътрудничество и комуникация с институциите на ЕС. Нашите езикови специалисти също могат да допринесат за развитието на туризма във вашата община, като предоставят висококачествени преводи на информационни материали за различни туристически обекти, както и за насърчаване на регионалния бизнес, като подготвят материали, предназначени за привличане на чуждестранни инвеститори.

За комуникация с обществеността, ние предлагаме различни видове устни преводи. Благодарение на нашия богат опит можем да извършим необходимите преводи в ежедневната работа на вашата институция. И да го направим професионално и с висок езиков стил. Нашите езикови специалисти могат да бъдат полезни на вашия бизнес във всичките му аспекти.

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ:

  • локализация на уебсайтове и превод на различни информационни материали и презентации;
  • консекутивен и симултанен превод на различни видове събития и комуникация с обществеността;
  • езикови решения с различно ниво на сложност;
  • превод договори и правни материали;
  • други услуги, от които вашата институция може да се нуждае.

    Свържете се с нас. Ще се радваме да разберем какво е нужно и да ви го предоставим.