РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

Знаете колко важен може да бъде изборът на думи.

Ние предоставяме множество услуги за рекламната и маркетинговата индустрия на всички най-популярни европейски езици. Ето някои от тях:

  • копирайтинг и адаптация на творчески текстове;
  • превод на всички видове маркетингови материали в дигитален и печатен формат, като материали за продажби, справочници, информационни листове за продукти, кампании за електронна поща и др.;
  • превод на рекламни текстове в писмен, видео и аудио формати;
  • превод на рекламни слогани, банери, SEO текстове и Google Ads;
  • превод на уеб сайтове, включително целеви страници;
  • решения за графична обработка – DTP;
  • симултанен или консекутивен превод на различни събития, включително семинари, конференции и презентации;
  • както и всякакви други услуги, от които може да се нуждаете.

Свържете се с нас! Ще ви изслушаме, ще споделим нашия опит и ще подготвим специална оферта само за вас.