ПРЕВОДИ И ДРУГИ ЕЗИКОВИ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Нашата цел е да сме полезни за вашата цел.

Вашата цел в областта на HR е да намерите и привлечете най-добрите специалисти в своята област, които са в състояние и желаят да допринесат за вашите проекти.

Екипът на Скриванек ще ви помогне да намерите правилните думи на чужд език, така че можете да изберете най-добрите от най-добрите, с които да си сътрудничите. Особено важно е, когато търсите служители, които трябва да могат да общуват на няколко езика, а ние от Скриванек знаем това и можете да разчитате на нас да редактираме и проверим материалите и компетенциите на вашите кандидати.

Всеки път, когато вашите материали се нуждаят от подобряване на езиковите си характеристики, сте добре дошли в Скриванек, която предлага езикови решения с различна степен на сложност.

В човешките ресурси е важно да се практикуват едни и същи ценности на компанията на всички служители, независимо от езика, на който те си комуникират. Езиковите специалисти на Скриванек ще гарантират прецизен писмен или устен превод на всички от най-разпространените европейски езици, като се уверят, че целеното значение не е изгубено в превода.

Преводачите на Скриванек ще предоставят качествени преводи на всички документи, които може да се нуждаят от превод, включително работни договори, фирмени разпоредби, вътрешни корпоративни съобщения и други. Нашите езикови специалисти отлично разбират разликите между отделните култури и местните пазари и по този начин са в състояние да създадат текстове за специфична аудитория във всяка страна и на всеки език. Освен това можем да адаптираме текстове към всяка целева аудитория.

Ние предоставяме следните услуги в областта на човешките ресурси на всички най-популярни европейски езици:

  • превод на трудови договори и други споразумения;
  • участие в интервюта за подбор на кадри и оценка на езиковите умения на кандидата;
  • превод на вътрешни разпоредби;
  • превод на вътрешни комуникационно материали;
  • превод на писма за препоръки;
  • симултанен или консекутивен превод на различни събития, включително конференции, бизнес обеди или вечери и бизнес срещи;
  • индивидуален превод или превод от група преводачи;
  • и други езикови решения, които може да са ви необходими.

Не се колебайте, свържете се с нас!