ЗАЩО ДА РАБОТИТЕ С НАС?

Ние сме на пазара повече от 20 години, благодарение на които сме натрупали богат опит в превеждането на текстове по различни теми. Много добре познати компании и институции от различни отрасли използват нашите услуги. Нашите клиенти могат да бъдат сигурни, че си сътрудничат със стабилен и опитен бизнес партньор.
Ние отговаряме на изискванията на ISO: 9001: 2008, 14001: 2004, 27001: 2013 и стандарта за превод 17100: 2015.

Прилагаме прозрачна и справедлива ценова политика, основана на изчисление на думи за изходния текст.

Гарантираме срокове, съобразени с нуждите на клиентите, както и гъвкавост и отговорност в действията ни – благодарение на квалифицираните служители и използването на най-новите технологии, функциониращи в езиковата индустрия.

Ние разполагаме с широк спектър от услуги – писмени преводи, корекции, локализации, устни преводи, DTP и други езикови услуги.

Работим само с опитни преводачи, които практикуват в своята област – лекари, техници, адвокати, IT специалисти и др. Благодарение на това даваме на нашите клиенти увереност, че преводът се извършва от професионалист в своята област.

Ние не начисляваме допълнителни такси за специализирани преводи. Това ви позволява да намалите разходите за превод, защото дори най-трудните текстове се превеждат на същата цена като обикновените.

Ние адаптираме съответните процеси към различните видове преводи. Благодарение на това преводите се извършват на най-високо ниво, независимо дали става въпрос например за лично писмо или професионален маркетингов текст, предназначен за публикуване.

Ние предлагаме форматиране на преведения документ в съответствие с първоначалното оформление на текста. Можем да конвертираме почти всеки нередактируем файл в редактируема версия. В резултат на това клиентът може да получи документа в точно същото оформление като оригинала или много сходен с него.

Използваме най-съвременните CAT инструменти, което означава, че за по-големи и повторяеми материали разходите за превод могат да бъдат гъвкаво определени, като същевременно се гарантира последователност на терминологията.

Гарантираме професионално и приятелско обслужване на клиентите – над 96% от клиентите препоръчват услугите ни .

МИСИЯ

Качеството е нашият основен приоритет!

НАШАТА ОСНОВНА ЦЕЛ Е...

Да удовлетворим потребностите на клиента чрез професионално и комплексно изпълнение на проектите за езиков превод.

ЦЕННОСТИ