В нашата компания процесът на подбор на доставчици се определя от стандарта за писмен превод EN 17100, който дефинира професионалната компетентност на преводача и коректора. Този стандарт посочва и най-добрите практики за избор на квалифицирани езикови специалисти.

Минимални изисквания при избор на езиков специалист:

  • висше образование в областта на превода или лингвистика;
  • опит в превод и / или коректура;
  • способност да се работи с преводачески технологии;
  • отличен майчин език и владеене на поне един чужд език;
  • желателно висше образование или значителен трудов опит в друга промишленост;
  • отговорност и готовност за учене.

Изборът на преводачи, коректори и редактори не е процес, завършващ с тест. Тестовете за знания и резултати на доставчика са системни. Ние помагаме на сътрудниците си, тъй като преводаческата индустрия и свързаните с нея технологии се развиват бързо.