Таксуваме на дума изходен текст. Предимството е предварително ясната крайна цена на поръчката, лесният начин за изчисление, справедливостта да платите толкова, колкото сте подготвили за превод.

Като мерна единица за изпратените от Вас текстове на хартиен носител ще се използва думата, но на целевия текст.

Изключението, при което използваме единицата за таксуване – стандартна страница, са заверените и легализираните преводи.

За всички преводи важи единен ценоразпис, независимо от тематиката и сложността на текста. Ние не правим надценка за превод на специализирани текстове.

Начини за плащане

Заплащането на Вашите проекти може да стане на място в офисите на фирмата:

София, бул. „Васил Левски” 90;

Пловдив, ул. „Младежка11

 IBAN: BG34 UNCR 7000 1521 3940 18   ЛЕВА

 IBAN: BG49 UNCR 7000 1521 3939 42   ЕВРО