Анкета преводачи 2021


 
Здравейте, колега!

Благодарим Ви, че работим заедно!
Подготовили сме Ви кратък въпросник.
Моля, отделете минута, за да го попълните.
Оценяваме го!

Име и фамилия: *

1. Доволни ли сте от предоставените от нас условия? *

  НЕ По-скоро не Колебая се По-скоро да ДА!

(1a). Ако отговорът е НЕ: Какво намирате за неудовлетворително?

2. Доволни ли сте от комуникацията с проектовите координатори? *

  НЕ По-скоро не Колебая се По-скоро да ДА!

3. Бихте ли ни препоръчали на свой колега? *

  Не бих! По-скоро не Колебая се По-скоро да Определено бих!!!

4. Как ни оценявате спрямо други фирми в преводаческия бранш? *

  По-зле Не работя с други агенции По-добре

- Препоръки, коментари, забележки:

000. Откога работите със Скриванек?

000. Случвало ли се е да отказвате поръчки от Скриванек?

000. Каква оценка давате на проектовите координатори за:

  Слабо! Средно Отлично!!
Точност и пълнота на подадената информация
Бързина на отговорите при въпрос
Съобразяване с Вашите изисквания и ангажираност
Изпълнимост на сроковете за доставка
Професионализъм на служителите
Помощ при работа (терминология, референтни материали, програми)
Адекватна реакция при проблем
Лично отношение
Created with Perfect Survey