Анкета доставчици 2021


Здравейте, колега!

Радваме се, че работим заедно!
Подготвихме кратка анкета,
Моля, отделете минутка за нея.
Оценяваме го!

1. Работя със Скриванек от: *

2. Най-често работя за: *

3. Най-често извършвам: *

4. Моля, оценете комуникацията си с нашите служители - поведение, отношение, отзивчивост: *

  Ужасна! Лоша Приемлива Добра Отлична!!!

5. Оценете професионализма на проектовите ни координатори - познания, способности, опит: *

  Ужасни! Лоши Приемливи Добри Отлични!!!

6. Най-често работя в следните области: *

7. Задачите, които получавам от Скриванек са свързани с моите области на ескпертиза: *

  никога рядко често винаги

8. Получавам цялата нужна информация преди да започна работа: *

  никога рядко често винаги

9. Получавам задоволителен брой задачи от Скриванек месечно: *

  никога рядко често винаги

10. Поръчките от Скриванек са с разумен краен срок: *

  никога рядко често винаги

11. Получавам обратна връзка след работата си: *

  никога рядко често винаги

12. Получавам заплащането си навреме: *

  никога рядко често винаги

13. Мога да използвам най-силните си компетенции и опит за възложените ми проекти : *

  никога рядко често винаги

14. Ако срещна трудности с работата, мога да разчитам на проектовите координатори: *

  никога рядко често винаги

15. Колко склонни сте да препоръчате Скриванек на ваш бизнес партньор/приятел? *

Коментари (по желание):

Ще се радваме да обсъдим Вашето мнение подробно на лична среща. Оставете ни име и e-mail (по желание):

Created with Perfect Survey