WHY SKRIVANEK?

We have been on the market for more than 20 years, thanks to which we have accumulated extensive experience in translating texts on various topics. Well-known companies and institutions from different industries use our services. Our customers can be assured that they are cooperating with a stable and experienced business partner.

We meet ISO requirements 9001: 2008, 14001: 2004, 27001: 2013 and Translation Standard 17100: 2015.

Прилагаме прозрачна и справедлива ценова политика, основана на изчисление на думи за изходния текст.

Гарантираме срокове, съобразени с нуждите на клиентите, както и гъвкавост и отговорност в действията ни – благодарение на квалифицираните служители и използването на най-новите технологии, функциониращи в езиковата индустрия.

Ние разполагаме с широк спектър от услуги – писмени преводи, корекции, локализации, устни преводи, DTP и други езикови услуги.

We work only with experienced translators who practice in their field – doctors, technicians, lawyers, IT specialists and others. Due to the fact we give our clients the confidence that the translation is done by a professional in the field.

Ние не начисляваме допълнителни такси за специализирани преводи. Това ви позволява да намалите разходите за превод, защото дори най-трудните текстове се превеждат на същата цена като обикновените.

Ние адаптираме съответните процеси към различните видове преводи. Благодарение на това преводите се извършват на най-високо ниво, независимо дали става въпрос например за лично писмо или професионален маркетингов текст, предназначен за публикуване.

Ние предлагаме форматиране на преведения документ в съответствие с първоначалното оформление на текста. Можем да конвертираме почти всеки нередактируем файл в редактируема версия. В резултат на това клиентът може да получи документа в точно същото оформление като оригинала или много сходен с него.

Използваме най-съвременните CAT инструменти, което означава, че за по-големи и повторяеми материали разходите за превод могат да бъдат гъвкаво определени, като същевременно се гарантира последователност на терминологията.

Гарантираме професионално и приятелско обслужване на клиентите – над 96% от клиентите препоръчват услугите ни .

MISSION

Quality is our main priority!

OUR MAIN OBJECTIVE IS...

We meet the needs of the client through professional and complex implementation of translation projects.

VALUES

  • Mutual respect - tactical attitude and behavior towards customers, suppliers and colleagues.
  • Fair play - clear, fair and non-restrictive rules, identical for everyone.
  • Usability - we want our products to be as useful as possible to our customers.
  • Solidarity - we help colleagues in need, we support projects contributing to the region where we work and live.