КОНСЕКУТИВЕН УСТЕН ПРЕВОД

Нарича се и последователен превод

Преводачът следи изказването и го интерпретира на друг език на относително равни интервали от време, след като е изслушал смислово завършена част от изказването на говорещия. Устният преводач се намира в същото помещение заедно с участниците, превежда казаното на другия език главно въз основа на направените записки.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОНСЕКУТИВНИЯТ УСТЕН ПРЕВОД И КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ЗА ТОЗИ ВИД УСЛУГА?

Съществуват два вида последователен превод: кратък и дълъг. Кратък означава, че преводът се извършва изречение по изречение, най-често две или три изречения, което най-често се практикува при делови разговори, кратки посещения, посещения на музеи и други. На практика обаче все по-често се използва дълъг говор (5-10 до 20 минути), т.е. превод на откъси. В съвременния свят консекутивният превод често се заменя със симултанен превод. Въпреки това той все още се използва при различни срещи (напр. технически срещи, работни обеди, малки групи, екскурзии). Добрите професионални преводачи могат да преведат с голяма точност дори дълги речи.

ДОБРОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД ВКЛЮЧВА:

• смислен и точен “превод” на съобщението/смисъла на целевия език;
• верен превод по отношение на съдържанието и тоналността;
• бърз, плавен разказ със спокоен, неангажиращ, равномерен поток;
• недвусмислен и елегантен превод;
• добър контакт с говорещия и слушащия, когато превеждате.

КОЛКО ПРЕВОДАЧИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ДАДЕНО СЪБИТИЕ?

Брой на използваните езициМинимален брой преводачи*
От два езика на два езика2
От три езика на три езика3

 

* В изключителни случаи може да се използва само един преводач вместо двама или само двама преводачи вместо трима, като се вземат предвид принципите за качество на работата и здравословните условия на труд.