TRANSLATION

We translate virtually all types and document formats into more than 45 languages. Send us a request and we will prepare a special offer for you.

SPECIALIZATIONS

Compliance with industry terminology is very important, so our translators have not only the education of philologists and the opportunity to use modern technological achievements, but also knowledge in the fields of medicine, law, energy and other specific areas.

PROFESSIONAL TRANSLATIONS

Translation is important not only to translate words but also to translate the expressed idea into another language without losing your initial thought. We provide a fast process of document translation in cases where no specific knowledge is required in the industry.

SWORN TRANSLATION

Sworn translations are translations of documents made by a sworn translator, which are printed on official company templates, with the company stamp and signature of the translator verifying the translation authenticity. In case of official documents and legalisation sworn translation is a must.

PROOFREADING AND INDEPENDENT REVIEW

Quality is our main priority! All orders undergo a special internal quality control!

Skrivanek offers more.
You can see our suggestions:

Речникът е фактическа база данни от термини
Терминологичната база данни е списък с термини и правилните им преводни корелати. Създава се с цел да се запази терминологичното единство на текста. Предлагаме на клиентите си изграждане на такъв полезен терминологичен речник, който можем да актуализираме постоянно.

Създаването и поддържането на база данни от термини за определен проект или проекти, която съдържа свързани в преводни двойки думи, фрази и понятия на изходния и целевия език, е цялостен процес. Изваждането на терминологията от изходния текст е много различно като времетраене и зависи от вида на текста, формата, предназначението му. Приблизително за около 1 работен час могат да се обработят около 4 до 8 страници текст. Количеството извлечени термини не е възможно да бъде предположено предварително.

Превод от целевия език към изходния​
Услугата представлява превод на вече преведен текст в обратна посока към езика на оригинала и сравнение на евентуалното му отклонение с оригинала. Целта е проверка на разбираемостта на превода. Прилага се обикновено за документи със специално предназначение, напр. въпросници, формуляри за анкети, презентации, рекламни клипове и подобни, когато ще се събира информация или ще се очаква реакция на база преведени текстове.

Предлагаме машинописен вид услуга

  • Ще наберем необходимия текст от ръкопис, без ограничение на езика;
  • Ще създадем електронен документ в желания формат;
  • Ще го разпечатаме като официален документ;
  • Ще се съобразим с изискванията ви във всеки един момент.
  • Ще свалим желания текст от аудио или видео запис, без ограничение на езика;
  • Ще го предоставим в посочения електронен формат;
  • Ще го разпечатаме като официален документ;
  • Ще се съобразим със стандартните срокове за този вид дейност.

Транскреция се разбира като адаптиране на маркетинговото послание от един език към друг, като същевременно се запазва оригиналната идея. Често се разработват, където е възможно, напълно различни езикови или графични инструменти или дори различни понятия, така че рекламата в друга културна среда да работи точно както и на първоначално планирания пазар. Разчитайте на професионалисти на пълно работно време за това! Нашите транскреатори имат професионално и езиково умение да напишат текст за рекламни материали на друг език. От дългите си години опит на в средата те знаят какви културни адаптации трябва да се направят, така че вашият продукт да се превърне в бестселър на целевия пазар. Ние знаем кой кодекс за поведение, какви социални конвенции трябва да се спазват, така че да успеете в целевата си страна.