ЗАВЕРЕНИ ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Преводи от заклет преводач и легализация на официални документи!

ПРЕВОДИ ОТ ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ

При преводи на официални документи заверката на превода е задължителна. Документите се превеждат от заклет преводач и се разпечатват на официални фирмени бланки, с печат на фирмата и подпис на преводача, който гарантира верността на превода.

Заверените преводи са различни от легализираните преводи.

ЛЕГАЛИЗИРАНИ ПРЕВОДИ

Процедурата по легализация включва:

  • превод на документите от заклет преводач;
  • внасянето им в съответната институция;
  • заверка на оригиналния документ в министерствата, чиито печати се изискват;
  • заплащане на всички необходими такси;
  • преводът се „скачва“ към заверения документ;
  • заверява се в Консулски отдел на МВнР.

Така документът вече е валиден за представяне пред властите на съответната държава.

Сроковете за изпълнение са съобразени със сроковете на заверяващите инстанции.

За повече информация

Обадете ни се, за да получите пълна информация за правилата за легализация и заверка, за видовете документи и кои документи в какъв вид трябва да бъдат оформени (оригинал, копие и др.), а също и дали се нуждаете от легализация на документа или само от заверен превод. Ще Ви посъветваме относно документи, предназначени за ползване в България и документи, предназначени за чужбина.