Коректури и редакции

Доверието е чудесно, но правилната проверка е по-добра!

Всеки превод, който напуска нашия офис, е проверен. Ние изпращаме всички поръчки с вътрешен контрол на качеството. Той се състои в проверка на пълнотата на превода, използваната терминология, номерирането и правилността на прилагането на регионалните правила, коректността на цифровите и координатите за контакт, форматирането на текста.

Освен това, в зависимост от целта на превода, предлагаме допълнителни редакции и корекции. Винаги подчертаваме, че особено текстовете, предназначени за публикуване (напр. интернет страници), трябва да бъдат подложени на допълнителни корекции.

Езикова корекция
(корекция от носител на езика)

Тя се състои в проверка на превода от специалист на роден език, т.е. лице, за което даден език е майчин език. Целта на този вид корекция е да редактирате текста по такъв начин, че да звучи напълно естествено на целевия език. Тази корекция включва изглаждане на стила на превода и проверка на граматичната коректност. Коректорът обръща внимание и на избора на подходящ речник, като същевременно запазва максималната точност на превода. Корекцията от носител на езика не е равна на културна адаптация (приспособяване на текста в подходящ културен контекст) или copy-writing. И двете услуги се извършват след индивидуални разговори относно целта на превода и информация за страната, за която е предназначен.

Редакционна корекция (така наречената "четка")

Изпълнява се след превода, когато преводният текст е за отпечатване. Ние се съсредоточаваме върху запазването на типографските конвенции на даден език, подобрявайки форматирането и разделянето на думите, като гарантираме, че всички знаци, графични елементи и пълнота на текста се изразяват правилно. Целта на четката е да премахне дефектите, причинени от печатни грешки или неравности на текста. Услугата се извършва чрез добавяне на коментари към примерна (предварителна) разпечатка. Това не е услуга, еквивалентна на езикова корекция или независима проверка и никога не заменя никоя от тях.

Сравнение с оригинала (независима проверка)

Преводът се сравнява с оригинала от втори преводач. Избираме проверяващия да е специалист в областта на текста. Независимата проверка има за цел да подобри текста от гледна точка на семантично, фактическо и терминологично съответствие.