Устни преводи

Устният превод e предаване на съобщение от един език на друг,

естествено и плавно. Говори се от първо лице като се наподобява

дикцията, тона и убежденията на говорещ

Събитията, налагащи нуждата от устен превод, обикновено се посещават от хора с различни образование и култура, говорещи различни езици. Работата на устния преводач е да направи възможна комуникацията между тях, като превежда не всяка изречена дума, а препредава изказаните идеи.