Превод с придружаване и екскурзоводски услуги

Преводачът придружава клиента при пътувания и бизнес срещи.

Услугата е много близка по съдържание до консекутивния превод.

Разликата се състои в по-малката натовареност, не толкова специфичната терминология, по-неформалната среда.  Пестим от времето ви като вместо вас показваме на бизнес гостите ви историческите забележителности,  паметниците на културата в посочни от клиента дестинации. Без да се ограничаваме само до европейските езици, разполагаме със специалисти-филолози, владеещи различни езици, с добри познания относно историческото ни наследство, владеещи етичните норми и спецификите на различните нации.