Превод зад граница

Осигуряваме преводач за бизнес среща в чужбина. По-удобно и по-изгодно е да поръчате преводач за града, където ще имате работна среща. Той ще бъде осигурен на място без заплащате на допълнителни пътни, дневни и евентуално визови разходи за съпровождащ преводач от България.