Други видове устен превод

Има и други видове устен превод:

  • Рилeй – в случай, че неочаквано се наложи ползването на още един език по време на събитието
  • Ретур – обратен превод, от роден език на чужд, среща се рядко
  • Пивот – подкрепа за натоварените колеги
  • Шевал – изключителни умения за превод и в двете посоки на езиковата комбинация
  • Асиметричен – за да спестите средства
  • На ухо/Шепот – при по-малки по формат събития
  • Жестомимичен/Знаков език 
  • По заявка ще направим аудио и видео запис на Вашата конференция