Превод, дублиране и субтитриране на филми и аудио записи

  • Превод на филм или аудио запис, без значение от езика;
  • Устна синхронизация със записа на езика-цел с толкова думи, колкото се произнасят от участниците;
  • Дублиране на текстове на песни, адаптирани към ритъма, за пълно музикално съответствие.
  • Доближаване на превода максимално точно до артикулацията на думите в езика, от който се превежда, на движението на устните на всеки един от героите;
  • Дублиране на текста, съобразено с устната синхронизация на звуковия запис към филма или аудио записа, както за субтитри, така и за диалозите между героите.