Други видове устен превод

Има и други видове устен превод:

Рилeй

в случай, че неочаквано се наложи ползването на още един език по време на събитието

Ретур

обратен превод, от роден език на чужд, среща се рядко

Пивот

подкрепа за натоварените колеги

Шевал

изключителни умения за превод и в двете посоки на езиковата комбинация

Асиметричен

за да спестите средства

На ухо (Шепот)

в случай, че неочаквано се наложи ползването на още един език по време на събитието

Жестомимичен (Знаков език)

в случай, че неочаквано се наложи ползването на още един език по време на събитието

По заявка ще направим аудио и видео запис на Вашата конференция