Локализация на графики?

Някои части от потребителската конзола или от ръководствата могат да съдържат картинки, копия на екрани (screenshot) и др. И те трябва да бъдат да бъдат напълно разбираеми. При локализация създаваме картинките – със съответните бележки и означения.