Локализация на софтуер?

Предлагаме локализация на софтуерен продукт. Целта е потребителите да работят с него на родния си език, да могат да прочетат всички части на потребителската конзола, да въвеждат информация на местния език с местните настройки и разположение на клавиатурата. Осигуряваме същата функционалност на локализирания продукт, като с тази на първоначалното приложение, както и пълната съвместимост на продукта с местните операционни системи и хардуер.

Локализация на on-line help файлове

Част от широката гама услуги е локализацията на on-line help файлове във формати HLP или CHM, компилирани от HTML или RTF файлове, евентуално от DTP приложения (напр. FrameMaker) с помощта на приложения от типа на RoboHelp, Webworks.

Локализация на апарати и оборудване

Предлагаме локализация на електронни апарати и оборудване за различни области на техниката, като медицинска техника, строителна техника, офисни и мобилни технологии и др. Локаризираме команди и текстове, появяващи се на дисплеите, както и всякакъв тип съпровождаща документация, така че да съответстват на всички актуални местни разпоредби и норми.