Защо да локализираме?

Какво ще ви струва, ако решите да не локализирате своя продукт или услуга?

Разходи за

локализация

Маркетинг

Разходи за превод и адаптация за маркетингови материали – печатни изделия, уеб-сайтове и реклама

Продажби

Инженерингови корекции за адаптиране на транзакционните и операционни системи

Използваемост

Разходи за превод и адаптация на ръководства за потребителя, рубрики „Въпроси и отговори“ (FAQ) и други материали за помощ, предлагани online

Продажби

Разходи за превод на рубриките „Въпроси и отговори“ (FAQ); машини за търсене на чуждия език; „база знания“; диагностика

Местни, регионални и по-добре локализирани международни конкуренти завземат пазарен дял за ваша сметка; внезапно регистрирате загуба на пазарния си дял; клиентите започват традиционно да използват конкурентните марки

Разходи при

вариант без

локализация

Ограничено въздействие на маркетинговите ви програми

Продажбите са ограничени само до клиенти, които могат свободно да използват оригиналния език

Лоша репутация по отношение на използваемостта; вреда за търговската марка; и по-високи разходи за поддръжка

Недоволни клиенти; скъпи процедури за решаване на проблеми чрез центрове за телефонно обслужване

Нелокализираните продукти налагат данък „потребление“ за клиентите в чужбина:

Ако вашата компания се опита да привлече потребители или нови купувачи на по-ниско ниво в организациите, ще установите, че тези нови потребители може да не реагират на вашите маркетингови послания или дори да не могат да използват онова, което им предлагате, освен ако не им предложите локализирани продукти и подкрепяща информация на техния собствен език, пригоден към собствената им среда и бизнес-практики. Дали те биха могли (или дали изобщо биха се опитали) да използват продукта ви, зависи от това, което Common Sense Advisory нарича „точката, накланяща везните за локализация“:

„Точката, накланяща везните за локализация“ е пресечната точка, при която адаптацията става задължителна за определен пазар. Фактори като образователното равнище на потребители и бизнес клиенти, изискваното ниво на съответствие с нормативната база, както и разходите за притежаване на продукта, карат фирмите да пригаждат отделни продукти, услуги, маркетинг, продажбени системи, документация, уеб-сайтове и други материали към специфичните потребности на пазара.

„Точката на накланяне на везните“ не е абсолютна или постоянна величина. Оказва се, че тя варира според държавата, отделния продукт, потребителите – и дори според канала за продажби. Например купувачите могат да се окажат по-освободени в езиково отношение при продажби online, отколкото в супермаркета. Тази преломна точка освен това се променя с времето, така че взетото днес решение продуктът да не се локализира може да се окаже погрешно след шест месеца – тъй като потребителски нагласи, конкуренцията и друг външен натиск никога не остават в застой. Напредването по-дълбоко в каналите за търговия на дребно и транснационалните вериги за доставка все по-често натрапват на потребители продукти, създадени на един-единствен език, които не отговарят на техните нужди или очаквания.

Текстът е предоставен с любезното съдействие на водещата консултантска фирма „Commonsense advisory“ www.commonsenseadvisory.com