Разработване на портфолио на компании

Структурата на портфолиото Ви показва как са класифицирани Вашите продукти и услуги. Ако смятате, че е време да се преразгледа фирмената Ви стратегия, ни доверете:

  • Каква е Вашата стратегия за развитие?
  • Каква е Вашата бизнес философия?
  • В коя индустрия сте силни?
  • Кои са Вашите клиенти?
  • От кои продукти и услуги се възползват най-често Вашите клиенти?
  • Как е структурирано портфолиото Ви?