Маркетингови и статистически проучвания

Маркетинговите проучвания са процес на събиране, систематизиране и анализ на информация, необходима за вземане на управленско решение по конкретен въпрос.

В зависимост от Вашите потребности можем да организираме различни видове проучвания, ето някой от тях за които се сещаме в момента:

  • проучване степента на удовлетвореност у Вашите клиенти;
  • сравнителен анализ на конкурентите (Benchmarking);
  • определяне на пазарен дял;
  • анкетни проучвания;
  • оценяване на интереса след кампании с електронна поща;
  • а за останалите видове, ще се съобразим с Вас.